Urticaria ofwel netelroos of galbulten

Urticaria, ook wel netelroos of galbulten genoemd, is een niet-besmettelijke huidziekte. Urticaria komt vaak voor al wordt er vaak minder aandacht aan besteed dan aan andere huidziektes, zoals eczeem en psoriasis. In dit artikel wordt meer uitleg gegeven over urticaria en de symptomen, oorzaken en behandelmethoden hiervan.

Wat is urticaria en waar herken je het aan?

Urticaria is een huidziekte waarbij iemand last krijgt van hevig jeukende bultjes op de huid. Deze bultjes komen snel opzetten en kunnen variëren in kleur van bleek tot rood. De individuele bultjes kunnen samensmelten tot grote verdikking van de huid.
Urticaria kan overal op het lichaam voorkomen en de verschijnselen zoals de bultjes verdwijnen vaak snel (binnen 24 uur). Echter kan het zijn dat ze wel op andere plekken terug komen. Wanneer de klachten binnen 6 weken verdwenen zijn of er lange periodes tussen de klachten inzit, spreken we van acute urticaria. Wanneer de klachten langer dan 6 weken aanhouden of regelmatig terugkeren spreken we van chronische urticaria.

Oorzaken van urticaria

Urticaria ontstaat doordat de mestcellen in het lichaam te veel histamine afstoten. Mestcellen zijn cellen die overal in de huid liggen. Ze bevatten een opslag voor stoffen die indien nodig een ontstekingsreacties kunnen opwekken. Eén van deze stoffen is histamine. Bij urticaria laten deze mestcellen veel histamine los zonder dat hier een reden voor is. Door deze grote hoeveelheid histamine zal er een ontstekingsreactie in de huid plaatsvinden. Er zijn verschillende oorzaken waardoor deze mestcellen zoveel histamine uitstoten al wordt er meestal geen directe oorzaak gevonden. Deze oorzaken zijn vaak prikkels zoals, allergieën, voeding, medicijnen of kou.

Behandeling van urticaria

De eerste keuze voor het behandelen van urticaria zijn antihistaminica. Dit zijn geneesmiddelen die de werking of de afstoting van histamine tegenhouden. Er zijn verschillende soorten antihistaminica, enkele werken versuffend maar er zijn ook soorten die geen versuffend effect hebben. Wanneer antihistaminica niet of niet voldoende werken kan de dosis verhoogd worden of kunnen ze gecombineerd worden met andere geneesmiddelen. Ook kunnen middelen als prednison voorgeschreven worden wanneer antihistaminica niet helpen. Omdat bij de behandeling van urticaria geneesmiddelen betrokken zijn is het belangrijk om onder toezicht te staan van een arts. Daarom is het belangrijk om, bij de symptomen van urticaria, een arts te bezoeken.